Pozycja dziennika

Rok: 2012
Poz. 3
Data ogł.: 2012-04-17
Czas udostępnienia www: 2012-04-17 11:52:37

Dane aktu

Data aktu: 2012-03-05
Organ wydający:
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Hasła skorowidza

DZ. URZ. 2012.3
Ogłoszony: 2012-04-17

wytyczne nr DIiO – 025/12/2012 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 5 marca 2012r.