Pozycja dziennika

Rok: 2015
Poz. 3
Data ogł.: 2015-03-09
Czas udostępnienia www: 2015-03-09 12:31:54

Dane aktu

Data aktu: 2015-01-21
Organ wydający:
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Hasła skorowidza

DZ. URZ. 2015.3
Ogłoszony: 2015-03-09

porozumienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie rozwiązania Porozumienia z dnia 5 lutego 2010 r. zawartego w celu realizacji zobowiązań wynikających z postanowień następujących umów i regulacji: Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Konwencji Helsińskiej) z dnia 9.04.1992 r., Konwencji o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (Konwencji Bazylejskiej) z dnia 22.03.1989 r. oraz Planu Działania Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego w zakresie obszaru priorytetowego 1. pn. „ograniczenie zrzutów substancji biogennych do morza do poziomów akceptowalnych” oraz projektu flagowego pn. „ocena potrzeby usuwania zanieczyszczonych wraków i broni chemicznej” z dnia 10.06.2009 r., zwanego dalej „Porozumieniem z dnia 5 lutego 2010 r.”