Pozycja dziennika

Rok: 2012
Poz. 4
Data ogł.: 2012-04-17
Czas udostępnienia www: 2012-04-17 11:52:37

Dane aktu

Data aktu: 2012-03-20
Organ wydający:
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Hasła skorowidza

DZ. URZ. 2012.4
Ogłoszony: 2012-04-17

zarządzenie nr 1 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 20 marca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska