Pozycja dziennika

Rok: 2016
Poz. 1
Data ogł.: 2016-08-22
Czas udostępnienia www: 2016-08-22 12:05:57

Dane aktu

Data aktu: 2016-06-01
Organ wydający:
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Hasła skorowidza

DZ. URZ. 2016.1
Ogłoszony: 2016-08-22

decyzja nr 12 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w kierownictwie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska