Pozycja dziennika

Rok: 2014
Poz. 3
Data ogł.: 2014-04-25
Czas udostępnienia www: 2014-04-25 12:46:21

Dane aktu

Data aktu: 2014-04-15
Organ wydający:
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Hasła skorowidza

DZ. URZ. 2014.3
Ogłoszony: 2014-04-25

porozumienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 15 kwietnia 2014r. zawarte w dniu 15 kwietnia 2014 roku pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego