Pozycja dziennika

Rok: 2015
Poz. 8
Data ogł.: 2015-09-25
Czas udostępnienia www: 2015-09-25 12:04:24

Dane aktu

Data aktu: 2015-07-14
Organ wydający:
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Hasła skorowidza

DZ. URZ. 2015.8
Ogłoszony: 2015-09-25

decyzja nr 26 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w kierownictwie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska