Pozycja dziennika

Rok: 2014
Poz. 2
Data ogł.: 2014-04-25
Czas udostępnienia www: 2014-04-25 12:46:16

Dane aktu

Data aktu: 2014-04-04
Organ wydający:
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Hasła skorowidza

DZ. URZ. 2014.2
Ogłoszony: 2014-04-25

porozumienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 4 kwietnia 2014r. zawarte w dniu 4.04.2014 r. w Warszawie pomiędzy: Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego