Pozycja dziennika

Rok: 2015
Poz. 4
Data ogł.: 2015-03-09
Czas udostępnienia www: 2015-03-09 12:58:11

Dane aktu

Data aktu: 2015-03-04
Organ wydający:
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Hasła skorowidza

DZ. URZ. 2015.4
Ogłoszony: 2015-03-09

decyzja nr 4 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 4 marca 2015r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w kierownictwie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska