Pozycja dziennika

Rok: 2015
Poz. 2
Data ogł.: 2015-03-09
Czas udostępnienia www: 2015-03-09 11:34:03

Dane aktu

Data aktu: 2015-01-20
Organ wydający:
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Hasła skorowidza

DZ. URZ. 2015.2
Ogłoszony: 2015-03-09

porozumienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 20 stycznia 2015r. pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w sprawie współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno­ Spożywczych, Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego